Skip to main content

Het is deze week exact honderd jaar geleden dat de Drugswet van kracht werd in ons land. Op kleine wijzigingen na is deze ten gronde nooit in vraag gesteld.

Wat in 1921 werd gezien als dé manier om drugsgebruik uit te roeien, is een eeuw later uitgemond in een flop.

Gerecht en politie voelen zich machtelozer dan ooit, de drugsmaffia viert hoogtij, en het aantal gebruikers blijft stijgen. De harde aanpak faalt op alle fronten. Als we na 100 jaar geen succes kunnen boeken met een wet is het toch even tijd om de wetgeving even kritisch te bekijken. Je zou mogen verwachten dat men werk zou maken van een modern en humaan drugbeleid, maar helaas. Het gerecht verliest de strijd tegen een steeds driestere drugsmaffia en het aantal verslaafden loopt jammer genoeg op.

Is legalisering van cannabis en het bezit van kleine hoeveelheden drugs uit het strafwetboek halen een slecht idee?

–          Als eerste stap willen we het bezit voor persoonlijk gebruik uit de strafwet halen.

Wie wordt betrapt met een kleine hoeveelheid zal dan niet meer worden vervolgd. Dat zou een einde maken aan de stigmatisering van gebruikers en bovendien worden parketten en politie ontlast: niet iedere jongere met een joint of een xtc-pil hoeft dan op de bon. Politie heeft wel wat beters te doen.

Wanneer de legalisering van cannabis en het depenaliseren van kleine hoeveelheden drugs wordt naar voor geschoven stellen de voorstanders van de war on drugs dat dit zou leiden tot een stijging van het drugstoerisme en drugsverslaafden. Klopt dit?

–          Neen, indien er sterk wordt ingezet op preventie, begeleiding en regulering tonen landen waarin dit wordt toegepast reeds aan dat dit juist voor een afname van zowel het aantal verslaafden als het aantal overdosissen zorgt. Hierbij kunnen we kijken naar Portugal en Uruguay. Betreffend de legalisering van cannabis kunnen we ook naar Nederland, Canada en vele staten in de Verenigde Staten verwijzen.  Ook Luxemburg gaat voor een legalisering van cannabis.

Voor de lezers die graag zeggen drugs is een groot kwaad en moet allemaal illegaal blijven, maar zelf af en toe graag van een glas alcohol genieten:

–          Alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van dodelijke verkeersongevallen. Maar niemand stelt voor om bier of wijn illegaal te maken.

Dit argument spreekt vermoedelijk wel voldoende voor zichzelf.

Maar dus 100 jaar drugswetgeving, tijd om er toch nog eens over na te denken of die wet wel zo een goed idee is,… We zijn nu op een moment in de tijd beland waarin we de schade van de middelen in de strijd tegen drugs moeten afwegen tegen schade van de bestrijding.

Meer weten over dit thema? Bekijk de andere stukken in onze vrije tribune of infographic over legalisering van cannabis!

Ben jij de strijd tegen drugs ook zo moe? Steun onze petitie voor de legalisering van cannabis via deze link!

De redactie van De Liberale Wereld