January 21, 2021

Beste Sabam: Hoezo, betalen voor muziek in een gesloten zaak?

Wat is het probleem?

Net op het ogenblik dat vele horecazaken en andere ondernemers het water tot hun nek voelen komen door de tweede lockdown doen SABAM en co er nog een schepje bovenop. Zij nodigen heden de horecazaken uit om te betalen voor muziek die zij niet spelen. Op jaarbasis levert dit SABAM 37,2 miljoen euro op[1].

Niet alleen getuigt dit initiatief van SABAM van een verregaande hardvochtigheid, ze is ook kortzichtig. In plaats van de horeca- en andere ondernemers de hand te reiken zodat ze deze storm kunnen uitzingen, worden ze hierdoor nog wat dieper kopje onder geduwd.

Hiermee zet SABAM de verhoudingen met de ondernemer op scherp. Ze worden beschouwd als melkkoeien die als ze even geen melk geven naar de slachtbank mogen gevoerd worden. 

Het afgelopen jaar viel er gedurende bijna zes maanden geen noot te rapen in de cafés, de restaurants en de brasserieën. Van deze zes maanden schold Sabam welgeteld 1 maand kwijt van de factuur en dit bij de start van de eerste golf.

Nu de tweede golf al maanden duurt is het oorverdovend stil bij SABAM. Meer nog, de vlijtige boekhouders stuurden de factuur voor 2021 nu reeds op, kwestie van er op tijd bij te zijn.

Bij 68.000 horecazaken vielen deze onlangs in de bus. Voor de gemiddelde horecazaak bedraagt deze factuur 605 euro exclusief btw. Ook de een rits handelszaken die al meer dan zes maand in het totaal toe zijn moeten gemiddeld 305 euro ophoesten.

De Brusselse Horecafederatie stelt onomwonden dat dit diefstal is[2].

Wij begrijpen dat de artiesten het moeilijk hebben. Zij hebben recht op steun. SABAM gaat hier echter niet één maar vele bruggen te ver.

Niet alleen incasseren ze al maanden geld voor een dienst die nooit geleverd werd, maar nu vragen ze ook nog eens geld voor het komende jaar aan de horeca en de handelszaken terwijl deze laatste nog steeds geen zicht hebben op een openingsdatum. Ze leven in de grootste onzekerheid en hun reserves krimpen zienderogen.

In plaats van solidair te zijn met de sector die het zwaarst getroffen is door de lockdown gaat SABAM hen nog wat dieper onder water duwen.

  • Sabam en co. Hebben een de facto monopolie. De uitbaters van horeca- en handelszaken hebben een licentie nodig van Unisono, het platform waarmee SABAM sinds 2020 de rechten voor het gebruik van muziek int.

  • Sabam heeft tijdens de eerste lockdown één maand op jaarbasis kwijtgescholden. Ondertussen zijn de meeste horecazaken in 2020 zes maanden gesloten geweest en dus hebben zij vijf maanden betaald voor niets. Er viel immers geen noot te rapen op de dansvloeren of aan de toog.

  • In plaats van enig begrip te tonen voor de penibele situatie doet SABAM er nog een schepje bovenop door ineens de factuur voor 2021 voor te leggen aan de 68.000 horecazaken en de 32.000 niet medische contactberoepen zoals kappers en dit terwijl hun deuren potdicht zijn.

 

Wat vragen we?

Wij vragen dat SABAM en co. om:

  1. de onterecht betaalde bedragen die de horeca en de handelaars moesten ophoesten voor de muziek die zij niet speelden in 2020 terug te storten;

  • wat betreft 2021 te stoppen met het uitsturen en innen van de facturen van 2021 (via Unisono) tot op het ogenblik dat de horeca en handelszaken die verplicht gesloten zijn terug open kunnen gaan van de overheid.

 

De Liberale Wereld