Skip to main content

De uithaal van Bart Tommelein waarbij hij in vraag stelde of we nog een puur liberale partij nodig hebben zegt meer over hemzelf dan over de liberale partij.  Wie continu de eigen persoonlijke machtspositie laat primeren boven het verdedigen van de liberale waarden, komt onvermijdelijk uit op dit punt. Tommelein en consoorten zwaaien al jaren aan een stuk de plak en dan primeert de deelname aan de macht op het eigen verkiezingsprogramma. De teleurstelling van de liberale kiezer ligt niet in het programma, het ligt in de invulling ervan.

De partijbaronnen zitten te lang samen met hun minions aan de knoppen en misschien is het ook gewoon tijd dat er iemand recht staat en zegt “genoeg is genoeg!”.

Ja, er is nood aan een PUUR liberale partij. De belastingen zijn te hoog, onze staatsstructuur is onoverzichtelijk, de burgers kunnen hun rekeningen niet betalen en we hebben een begrotingstekort van miljarden euro’s. Privacy, vrijheid, gelijke kansen, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid zijn pasmunten geworden op de regeringstafels.  

De politieke beloftes en de dure eden van voor de verkiezingen blijken eendagsvliegen te zijn die bij het gloren van deze of gene regeringsparticipatie smelten als ijs voor de zon. Deze verregaande minachting van de kiezer voedt het wantrouwen jegens de politiek in haar geheel en de liberale democratie. Het getuigt van weinig realiteitszin om de mond vol te hebben over politieke vernieuwing en tegelijkertijd zijn of haar partijprogramma één dag na de verkiezingen verticaal te klasseren.

Men organiseert de congressen van “Liberaal vuur” die een goed begin zijn, maar het mag best wat radicaler. Breek de partij open! De liberale partij wordt al 30 jaar door dezelfde namen bestuurd. Ondertussen placeren ze hun zonen of dochters of andere aanverwanten in de posities die ze zelf hebben gehad, omdat voor hen de ideologie niet meer telt, maar wel de macht. Jonge gepassioneerde liberalen zullen moeten kiezen tussen het volgen van deze aristocratische attitude, waarbij ze genoegen zullen moeten nemen met het feit dat de hoge heren van Olympus hun carrière zullen bepalen, of het wegwerpen van hun partijkaart in de vuilbak.

Ik zal publiekelijk kritiek blijven leveren tegen deze clans tot ze ontslag nemen en de partij eindelijk wat ademruimte geven om ons te bevrijden van de wurggreep die ons richting de kiesdrempel duwt. Ik weet dat jonge liberalen, vol passie, hoop en vuur, effectief deze partij volkser, liberaler en sterker kunnen maken, hiervoor moeten we dringend actie ondernemen.

Een volkse liberale partij die er is voor jong en oud, voor studenten en werknemers, voor ondernemers en arbeiders, voor de poetsvrouw én de professor.

Een volkse liberale partij die een efficiënte staat tot stand kan brengen die de burgers kunnen begrijpen.

Een volkse liberale partij die generatiearmoede écht wenst aan te pakken, waar mensen de sociale ladder gemakkelijker kunnen opklimmen.

Een volkse liberale partij die vecht tegen vriendjespolitiek en zelfbediening.

Een volkse liberale partij die mensen als individuen ziet, met al hun kwaliteiten en capaciteiten, en hen motiveert mee een steentje bij te dragen aan de samenleving.

Een volkse liberale partij die effectief belastingen verlaagt op een structurele manier en mensen meer ademruimte geeft.

Een volkse liberale partij die de Grondwet niet als vodje papier ziet.

Een volkse liberale partij die de burger echt inspraak geeft!

Een volkse liberale partij die er is voor de burger!

Ik pleit voor een efficiënte overheid, minder belastingen, minder onnodige regels, een meer langetermijnvisie wat betreft energie & klimaat en een streng maar rechtvaardig migratie- en integratiebeleid, waarbij nieuwkomers mee hun schouders kunnen zetten onder het project dat wij de ‘samenleving’ noemen. Een arbeidsmarkt die mensen motiveert en waar werken loont. Zo kan ik blijven doorgaan. Dus ja meneer Tommelein… er is nood aan een liberale partij. Misschien bestaat die nood niet voor u, maar voor mij en nog vele anderen zeer zeker wel!

Een vrije bijdrage van Karim Bencherif aan De Liberale Wereld

Heb jij een suggestie voor een nieuwe opinie? Laat het ons weten!