Het moreel verval van een voormalig Kamervoorzitter

Het aandeel van onze industrie in de totale economie bedraagt slechts 10 %. Toch is onze industrie essentieel voor de opbouw van onze welvaart. Zo staat ze in voor meer dan de helft van onze export en ze is goed voor de helft van de bedrijfsuitgaven naar onderzoek en ontwikkeling. De laatste tien jaar werd een afname van het gewicht van onze industrie gestopt, maar alles wijst er nu op dat we aan de vooravond van een economisch drama staan, waarbij vooral de industrie midscheeps wordt getroffen.

Stop het uitstelgedrag rond de begroting

Het aandeel van onze industrie in de totale economie bedraagt slechts 10 %. Toch is onze industrie essentieel voor de opbouw van onze welvaart. Zo staat ze in voor meer dan de helft van onze export en ze is goed voor de helft van de bedrijfsuitgaven naar onderzoek en ontwikkeling. De laatste tien jaar werd een afname van het gewicht van onze industrie gestopt, maar alles wijst er nu op dat we aan de vooravond van een economisch drama staan, waarbij vooral de industrie midscheeps wordt getroffen.

Het statutaire ambtenarenpensioen? Een paradijs!

Het aandeel van onze industrie in de totale economie bedraagt slechts 10 %. Toch is onze industrie essentieel voor de opbouw van onze welvaart. Zo staat ze in voor meer dan de helft van onze export en ze is goed voor de helft van de bedrijfsuitgaven naar onderzoek en ontwikkeling. De laatste tien jaar werd een afname van het gewicht van onze industrie gestopt, maar alles wijst er nu op dat we aan de vooravond van een economisch drama staan, waarbij vooral de industrie midscheeps wordt getroffen.

De-industrialisatie dreigt: stop het bloeden voor het te laat is

Het aandeel van onze industrie in de totale economie bedraagt slechts 10 %. Toch is onze industrie essentieel voor de opbouw van onze welvaart. Zo staat ze in voor meer dan de helft van onze export en ze is goed voor de helft van de bedrijfsuitgaven naar onderzoek en ontwikkeling. De laatste tien jaar werd een afname van het gewicht van onze industrie gestopt, maar alles wijst er nu op dat we aan de vooravond van een economisch drama staan, waarbij vooral de industrie midscheeps wordt getroffen.

De politiek houdt onze lonen gegijzeld

De lonen zitten klem. De tang tussen de verplichte index en de loonnorm is nijpender dan ooit. Akkoord, het zijn uitzonderlijke tijden, maar wordt het toch niet eens tijd om dit archaïsch systeem te herzien?

Open Brief – Alweer een spoorstaking

Beste NMBS, Tot u richt zich een gefrustreerde en teleurgestelde treinreiziger. Hoe kan het zijn dat u een recordbedrag (2 miljard euro) de voorbije jaren hebt gekregen, maar er nog nooit zo’n groot tekort was aan personeel, treinen en er nog nooit zoveel gestaakt werd als tevoren? Als liberaal doet het pijn om deze inefficiënte investeringen te zien.

Energieaudit van federale gebouwen duurt acht jaar, blijven we beter weg van Sharm El Sheikh?

Moest de situatie niet zo erg zijn zou het een goede Belgenmop zijn. Terwijl onze bijzonder grote overheidsdelegatie heden ongetwijfeld met een brede glimlach aan tafel schuift op de jaarlijkse hoogmis in de strijd tegen de klimaatopwarming in de Egyptische toeristische trekpleister in Sharm El Sheik om zichzelf in de kijker te werken, blijkt ze in eigen land zelfs niet in staat te zijn om in acht jaar tijd de energie-efficiëntie van haar 1000 overheidsgebouwen te bepalen.

De energiecrisis: Een oproep tot beleid

De energieprijzen swingen de pan uit. Dat behoeft niet langer een betoog. Iedereen hoort het, iedereen weet het, iedereen voelt het: Bedrijven en particulieren. KMO’s en multinationals.