Een smeekbede aan politici

Toen ik erachter kwam dat het hier in Canada provinciale verkiezingen zouden zijn terwijl ik er ben, werd er al heel snel het grapje gemaakt dat politiek mij precies achtervolgd. Eens je daar achter komt, kriebelt het al snel en begin je na te denken hoe je over deze verkiezingen en de inzet ervan kan omzetten in een bevatbare tekst voor het thuisfront.

They forget, they forgive: gaybashing

Zoals gewoonlijk stond ik op, zette thee en sloeg de krant open. Daarin las ik het tragische nieuws dat David (41) op brutale wijze om het leven werd gebracht door een groep jongeren. De verontwaardiging was, zoals bij iedereen, enorm. Hoe kon iemand omwille van zijn geaardheid vermoord worden?

Een oproep om te vaccineren

Steun ons menu Een oproep om te vaccineren We maken in Europa onze eerste echte crisis mee sinds de jaren ‘40. We hebben financiële crisissen gekend maar twee generaties lang heeft geen enkele levensbedreigende crisis ons pad gekruist. Momenteel zitten we in België aan meer dan 600.000 besmettingen en 18000 overlijdens. Achter deze cijfers verschuilen […]

PRACTICE WHAT YOU PREACH

Steun ons menu PRACTICE WHAT YOU PREACH De barsten in het team van 11 miljoen Sinds het aantreden van de regering De Croo I krijgt onze federale overheid lof voor haar communicatie rond de huidige gezondheidscrisis. Dat kon ook bijna niet anders, wanneer de vorige regering vooral uitblonk in onduidelijkheid en besluiteloosheid. Met de huidige […]

Zijn we nog een rechtstaat?

Steun ons menu Zijn we nog een rechtstaat? Als liberalen kunnen we 10/12/2020 bestempelen als een zwarte dag. Het is de dag waarop de Limburgse en West-Vlaamse provinciegouverneurs aankondigen dat ze tijdens de feestdagen drones zullen inzetten om te controleren of het vuurwerk- en samenscholingsverbod wordt nageleefd. Concreet betekent dit dat de politie naar eigen […]