Het moreel verval van een voormalig Kamervoorzitter

Het aandeel van onze industrie in de totale economie bedraagt slechts 10 %. Toch is onze industrie essentieel voor de opbouw van onze welvaart. Zo staat ze in voor meer dan de helft van onze export en ze is goed voor de helft van de bedrijfsuitgaven naar onderzoek en ontwikkeling. De laatste tien jaar werd een afname van het gewicht van onze industrie gestopt, maar alles wijst er nu op dat we aan de vooravond van een economisch drama staan, waarbij vooral de industrie midscheeps wordt getroffen.

Huiselijk geweld – De schaduwpandemie

Iedereen heeft last van de maatregelen en bij steeds meer mensen wegen de coronamaatregelen steeds zwaarder. Maar het zwaar hebben is nog veel te licht uitgedrukt wat betreft de situatie waarin slachtoffers van huiselijk geweld zich momenteel bevinden.

Gedaan met lege verkiezingsbeloftes

Heel wat burgers hebben het gevoel dat ze steeds minder vat hebben op de politiek. Ze vinden dat er niet meer geluisterd wordt naar hun mening. De vertrouwensbreuk tussen de bevolking en politici wordt namelijk elke dag groter.

Liberale oplossingen voor de klimaatuitdaging

“It’s the economy, stupid!”, een citaat dat tot een politiek principe verheven werd. Nochtans is deze toepasbaar op meer dan enkel de politieke wereld. De wereld van vandaag kent talloze uitdagingen.

Stop de hypocrisie! Legaliseer cannabis!

Stop met de legalisering in een negatief daglicht te plaatsen en durf eindelijk eens toegeven dat het huidige repressieve beleid meer kwaad doet dan goed. Geen gezever meer, legaliseer cannabis.