Skip to main content

Wat is Dexia?

De restbank Dexia is een overblijfsel het ooit roemruchte Dexia groep die ten onder ging na de financiële crisis in 2008 en de eurocrisis in 2011.

De restbank Dexia heeft als taak om op een “geordende” wijze de zeer omvangrijke obligatieportefeuille af te bouwen. Voorlopig heeft Dexia nog een bankstatuut maar dat zal binnenkort aflopen, wat ook logisch is gezien het ook geen bankactiviteiten meer uitvoert. Het is de facto een door de Franse, Belgische en Luxemburgse overheden opgezette ‘bad bank’ die tegen zo weinig mogelijk verlies de activa moet liquideren. Ondertussen verliet Luxemburg het schip en staan België en Frankrijk in voor de goede afbouw.

Eenmaal het bankstatuut wegvalt, zal Dexia door Europa als een overheidsholding worden beschouwd, waardoor haar schuld bij de staatsschuld van de respectieve landen zal worden geteld.

België en Frankrijk staan borg voor Dexia ten belope van 75 miljard euro. Deze borg loopt tot 2032. Bovendien staat België in voor 53 % van deze borg en Frankrijk slechts voor 43%.

Deze cijfers doen duizelen, en terecht. Dexia publiceerde onlangs haar jaarverslag voor 2021 en dus doken we eens in de cijfers om te zien in hoeverre we ons als belastingbetaler zorgen moeten maken over deze bad bank.

Hoe staat Dexia ervoor?

Het verlies daalde van 618 miljoen euro in 2020 naar 334 miljoen euro in 2021. Ook het balanstotaal dook voor het eerst onder de 100 miljard en bedraagt heden 98,7 miljard euro. Dit is nog altijd 25% van alles wat ons land op jaarbasis produceert (BBP).

Jammer genoeg heeft de oorlog in Oekraïne ook hier een impact.

De oplopende inflatie doet de rentes oplopen en dit heeft aldus een impact op de bijzonder uitgebreide obligatieportefeuille van Dexia. Op zich is dit niet onmiddellijk een probleem maar dat kan het wel worden als bepaalde landen binnen de eurozone als meer risicovol worden beschouwd dan andere wat betreft hun terugbetalingscapaciteit. Meer fragiele landen worden door investeerders als meer risicovol beschouwd en dus lopen de rentes op, vergeleken met veilige eurolanden zoals Duitsland en Nederland.

We weten dat Dexia een bijzonder blootstelling heeft aan Italië via haar dochter Crediop, die Italiaanse lokale overheden financierde en die ondanks doorlopende inspanningen vanwege Dexia maar niet verkocht geraakt[1]. De verkoop van deze Italiaanse dochter zou de balans ineens verlichten met 11 miljard euro. Tot op heden geraakt Dexia haar Italiaanse dochter niet aan de straatstenen kwijt.

Dexia heeft een blootstelling aan Frankrijk ten belope van 19 miljard euro. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk ten belope van 18 miljard en Italië ten belope van 16 miljard euro. Verder is er een blootstelling van bijna 4 miljard aan Spanje en 3 miljard aan Portugal.

Aldus bedraagt de blootstelling aan de zogenaamde mediteraanse landen toch nog 23 miljard, met Italië die eruit springt. De spread (het verschil in rente) tussen de Duitse 10 jarige obligaties en de Italiaanse tienjarige obligaties loopt sinds 1 januari 2022 gestaag op van 1,4% naar 2,14%.[2]

Dit houdt in dat de markten dus een hogere vergoeding (rente) vragen aan de Italiaanse overheid dan aan de Duitse overheid van nu reeds 2,14%.

Dit is een ernstig knipperlicht. Zolang dit tijdelijk blijft is er geen man overboord, maar als deze spread verder oploopt kan Italië problemen krijgen wat betreft haar terugbetalingscapaciteit.

Op korte termijn is het weinig waarschijnlijk dat Dexia dit meer risicovolle gedeelte van haar restportefeuille verder kan afbouwen. Door de oplopende rente is de waarde van de onderliggende Italiaanse obligaties gedaald waardoor de verkoop hiervan Dexia met verdere verliezen zal opzadelen. De verleiding is dus groot voor Dexia, gezien ze over een verse overheidswaarborg beschikt van 75 miljard euro om gewoon stil te zitten wat dit luik betreft.

Dit is echter niet zonder risico. De huidige financiële markt bevindt zich in een stevige storm en de zichtbaarheid is beperkt. Het valt niet uit te sluiten dat een nieuwe eurocrisis ontstaat ten gevolge van de oplopende inflatie en de gevolgen van de oorlog. De eerste landen die dan in het vizier zullen komen van de financiële markten zijn dan Italië en de andere Mediteraanse landen.

Reeds verleden jaar kon u hier lezen dat we ons hierover zorgen maakten.

Waar moet onze overheid op letten?

Dexia is alvast nog steeds niet in veilige haven. Haar voornaamste blootstelling is enerzijds aan het Verenigd Koninkrijk alwaar de Brexit een duidelijk negatieve impact heeft op de economie en Italië waar de overheidsschulden verder oplopen. Het gevaar van een rentesneeuwbal is niet denkbeeldig.

De Belgische overheid staat niet alleen borg voor Dexia, ze is ook de grootste aandeelhouder van Dexia. Aldus is het meer dan aangewezen dat haar vertegenwoordigers Dexia aanzetten om de blootstelling aan Italië met bijzondere aandacht op te volgen en in het bijzonder aandringen op de verkoop van Crediop. Dit zal ongetwijfeld met verlies zijn, maar dit reduceert de risico’s voor Italië drastisch.

Wij menen dat onze toezichthouder (de Nationale Bank) de blootstelling van Dexia aan Italië maar ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tevens nauwer moet opvolgen en dat er een specifieke regelmatige stresstest moet worden uitgevoerd op Dexia aangezien deze heden niet meer door de ECB wordt doorgelicht.

De kans is immers reëel dat de intrestvoeten en de inflatie de komende maanden en zelfs jaren gaan oplopen. Dit gecombineerd met de specifieke economische problemen in onder meer het Italiaanse financiële landschap is een bijzonder gevaarlijke cocktail die ons allen veel geld kan kosten.

Carlo Van Grootel voor De Liberale Wereld


[1] Wie hierover meer wil weten kan onze eerdere bijdrage hier lezen: https://deliberalewereld.be/de-badbank-dexia-heeft-een-blinde-italiaanse-vlek/

[2] https://ycharts.com/indicators/italygermany_10_year_bond_spread#:~:text=Basic%20Info,long%20term%20average%20of%201.99%25.

Heb jij een suggestie voor een nieuwe opinie? Laat het ons weten!