August 13, 2020

Minder in plaats van meer overheid AUB

Stop de betuttelende overheid

Beste NVA & PS, de burgers willen niet meer socialisme en meer overheid maar juist minder,…

Bijna een jaar na de verkiezingen besloten de twee grootste partijen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap, de N-VA en de PS, uiteindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen door samen te pogen om een federale regering te vormen.

Maar inhoudelijk is de door Magnette en De Wever voorgestelde nota zeer problematisch, en dit vooral op de twee hoofdredenen:

  • Enerzijds wordt in de nota enkel een links beleid en socialistische recepten voor alle sociaal-economische aspecten voorgesteld.
  • Men zit midden in de grootste gezondheidscrisis die ons land ooit heeft gekend, met rampzalige socio-economische gevolgen. Ondernemingen riskeren massaal overkop te gaan, ontslagen blijven stijgen en faillissementen zullen niet lang uitblijven…
  • Maar voor de N-VA gaat men dat blijkbaar oplossen door een ultra links socio-economisch beleid te voeren met een enorme toename van de overheidsuitgaven en een rode belasting tsunami die de jongeren zullen mogen slikken. Wie gaat dat allemaal betalen? Wij weer! Want gratis bestaat niet. Dat de PS de burgers uitmelkt en het geld verbrast is al langer geweten, maar NVA stelt toch dat ze “economisch liberaal” zijn? Dit principe is blijkbaar koopbaar zoals wel meerdere principes in de politiek.
  • Anderzijds luidt de nota het einde van België in door bijna alle federale bevoegdheden te splitsen (scheiding van justitie, politie, gezondheidszorg, mobiliteit, …) en zo het besluitvormingsproces nog trager, duurder en inefficiënter te maken.
  • PS en N-VA gaan voor een complexere staat door alle federale ministerposten op te splitsen. België zal weer een pak geld mogen gaan lenen en zo de schuldenlast nog wat zwaarder maken voor de volgende generaties. Meer ministers, meer postjes, meer ambtenarij, meer overheid, meer belastingen, meer van alles waar we als burgers genoeg van hebben.
  • Verder is het heel merkwaardig dat dit vrij ingrijpende plan zonder enig debat passeert. Wat vinden de burgers van deze plannen ? Zijn Vlamingen en Walen wel te vinden voor meer versnippering en een verdubbeling van het aantal ministers ? Deze splitsingsvoorstellen komen eveneens geenszins tegemoet aan het vastgestelde gebrek aan samenwerking, efficiëntie en coherentie tijdens de huidige crisis. Meer nog, ze staan er haaks op.

Als liberale burgers pleiten wij voor een regering die een beleid van socio-economisch herstel nastreeft en tegelijkertijd een duurzame toekomst garandeert voor de jonge generaties die de huidige economische crisis niet alleen hoeven te trotseren maar waar ook de vele overheden van dit land hun bijdrage kunnen en moeten leveren door eindelijk te gaan voor een efficiëntere en slankere overheid.

De burgers hebben genoeg betaald en zijn te weinig gehoord. De ondernemers zijn genoeg uitgemolken, beste politici: de burgers kunnen dit niet meer aan! Verkoop onze welvaart aub niet, geef ze ruimte om te ademen want anders zal het Belgisch ondernemingsvuur uitdoven.

Wij danken jullie,
Bezorgde liberale burgers

Sebastién Dewailly & Armel de Schreye