Skip to main content

In volle zomer raakte bekend dat de Participatiemaatschappij Vlaanderen zich borg heeft gesteld voor een uitstaand kaskrediet van Belfius bank aan Galeria Inno ten belope van 12 miljoen euro.  Dit warenhuis vecht al enige tijd voor haar overleven. Het torst een aanzienlijke schuldenberg van 65 miljoen euro mee en het lijdt sinds 2019 verlies. Ook de omzet zit in dalende lijn. Het is nog maar de vraag in hoeverre de belastingbetaler dit geld ooit gaat terugzien.

Wat vooraf ging

Galeria Inno is een dochter van het Duitse Galeria Karstadt Kaufhof.  Deze laatste wisselde meerdere keren van eigenaar en is in bijzonder slechte papieren beland. In 2021 werd er niet minder dan 440 miljoen euro staatssteun toegekend door de Duitse regering. Het vroeg tevens bescherming tegen haar schuldeisers. In 2022 volgde een bijkomend bedrag van 220 miljoen euro[1].  Deze ruime steun kwam luidens De Tijd onder vuur te staan in Duitsland: “Experten spreken over een schandaal omdat Galeria het al lang moeilijk heeft, waardoor de kans klein wordt geacht dat de Duitse belastingbetalers het geld terugzien.[2]”.

Ook de Belgische dochter Galeria Inno heeft het moeilijk. De groep telt hier 16 winkels van verschillende grootte en 1018 werknemers. Sinds 2019 maakt de groep verlies en ervoor was de winst zeer bescheiden. In 2020 liep het verlies op tot 20 miljoen euro. Sommige kleinere winkels zoals de in 2014 geopende winkel in Hasselt maakte tot op heden nog nooit winst. Galeria Inno leende 6 miljoen euro in 2020 van de Duitse moeder. De Duitse moeder gaf tevens aan dat het geen verdere steun kon bieden gezien het bescherming tegen haar schuldeisers moest vragen.

De Belgische dochter wendde zich tot Belfius en bekwam een kaskrediet van 17,3 miljoen euro maar dat ging niet zonder slag of stoot. Belfius vroeg als onderpand de volledige voorraad alsook de aandelen van Galeria Inno. Een duidelijk teken aan de wand dat het bedrijf in slechte papieren zit. Van dit kaskrediet zou de Belgische warenhuisgroep reeds 14,3 miljoen euro hebben opgenomen.

In april van dit jaar werd dan weer beroep gedaan op de tijdelijke werkloosheid voor 700 werknemers tussen april en juni en dit door beroep te doen op de federale corona steunmaatregelen. Ook hier draait de belastingbetaler op voor de rekening.

Twee maanden later wordt ditmaal beroep gedaan op de Vlaamse belastingbetaler om de groep te stutten. De Participatiemaatschappij Vlaanderen betaalt Belfius tot twaalf miljoen euro als de groep haar verplichtingen niet kan nakomen.

Deze transactie roept vele vragen op. Belfius heeft immers staalharde waarborgen zoals eerder aangegeven. Het onderpand voor het kaskrediet omvat de volledige voorraad en de aandelen van Galeria Inno. Desondanks wordt er beroep gedaan op de belastingbetaler om bovendien nog eens borg te staan ten belope van 12 miljoen euro.

Galeria Inno staat voor een bijzonder zware klus. Covid heeft hen zwaar getroffen en het verlies van 2019 en 2020 vloeit voort uit de lockdowns, gecombineerd met de hoge vaste kosten die bleven doorlopen (huur, etc.).

De groep staat echter voor grote uitdagingen. Hun klerensegment bestaat hoofdzakelijk uit het middensegment en kent weinig premium merken. Bovendien had de groep tot voor kort geen webwinkel waardoor het tijdens de coronacrisis niet hierop kon terugvallen. Enkele winkels werden onlangs vernieuwd maar andere winkels zijn blijven stilstaan in de tijd. De groep torst heden een schuldenlast van 65 miljoen euro mee, wat nieuwe investeringen niet evident maakt. Stenen winkels staan sinds covid onder zware druk van webwinkels die alle merken aanbieden en sterk op de prijzen spelen waardoor de marges beperkt zijn.

De groep bestaat dit jaar 125 jaar en zowel de directie als de vakbonden zijn optimistisch. Inno moet immers niet zelf instaan voor de logistiek van de webwinkel want de modemerken zelf versturen de pakjes. Mogelijks zitten ze nu op het goede spoor maar zeker is dat niet. Inno lanceerde reeds tot twee maal toe een webwinkel om deze vervolgens weer snel te sluiten.

Retailexpert Gino Van Ossel van de Vlerick Business School geeft aan in de krant Het Laatste Nieuws dat het Inno ontbreekt aan een duidelijk concept. Ook geeft hij aan dat de kleinste winkels best gesloten worden naar het succesvolle voorbeeld van de Nederlandse warenhuisgroep De Bijenkorf[3].

De oplopende inflatie en de daarmee gepaard gaande druk op de koopkracht speelt ook niet in het voordeel van warenhuisketens. De uitdagingen zijn groot en de slagkracht is beperkt door de schuldenlast. Enkel door moedige beslissingen te treffen kan men het tij nog keren.

Voor de Vlaamse belastingbetaler blijft het de vraag of zij hun geld ooit zullen terugzien. De hamvraag blijft immers: Waarom vond Belfius het noodzakelijk om een extra waarborg te vragen aan PMV en dus Vlaanderen voor hun uitstaande kaskrediet aan Inno, terwijl ze zelf een zeer stevig onderpand hebben?

De redactie van De Liberale Wereld


[1] ‘Alleen krachtdadig ingrijpen kan Inno nog redden”, De Tijd, 30 april 2022.

[2] Inno-moeder krijgt nieuwe staatssteun, De Tijd, 27 januari 2022.

[3] Al lang voor de oorlog bleven de klanten weg, 16 april 2022, HLN.

Heb jij een suggestie voor een nieuwe opinie? Laat het ons weten!