Welkom bij de liberale wereld!

Wij zijn een gloednieuwe liberale politieke startup die door middel van sociale mediakanalen geregeld interessante video’s, opiniestukken en interviews brengen over allerlei politieke thema’s waarin het liberalisme, vrijheid en ondernemen centraal staan.  Hierbij gaan wij graag in dialoog met u. Wij hebben een bottom-up aanpak. Wij gaan voor een eerlijke politiek.

We zijn aldus een politieke ondernemer. We streven goed bestuur na bij alle overheden en aldus zijn we zelf open en transparant. Het doel is het ontwikkelen, verdiepen en uitdragen van liberale beginselen en het vergroten van hun invloed op alle vlakken. We proberen het engagement van de burger te vergroten.

Wij willen een gelijke startkans geven, onder meer binnen het onderwijs aan elk individu in de samenleving waarbij hij of zij eigen keuzes kan maken. Ondernemingen en ondernemers zijn het fundament voor de toekomstige welvaart, in een context van goed publiek bestuur. Wij zetten in op duurzame welvaartsgroei door het aanmoedigen van ondernemerschap onder al haar vormen alsook het vrije economisch initiatief. Wij streven naar een lager overheidsbeslag en lagere faire belastingen die het nemen van risico’s beloond. Wij verdedigen de waarden van de verlichting.

Als jonge liberalen gaan wij niet voor de linkerkant, rechterkant of het midden van het bed, want een liberaal is links, rechts noch centrum, een liberaal loopt voor: “Denk niet links, noch rechts, maar durf vooruit te denken.”.

Kernredactie

Management

Redactie

Wil jij deel uitmaken van De Liberale Wereld? Laat het ons weten!

Vrijheid

Vrijheid is een grondrecht. Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke vrijheid. Dat betekent dat je je leven mag leiden zoals je dat zelf wil. Vrijheid is onmisbaar om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. De persoonlijke vrijheid wordt daarom alleen begrensd als je de vrijheid van een ander schaadt. Mensen moeten vrij zijn.

Verantwoordelijkheid

Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook de gevolgen van die keuzes zelf dragen. Daarom zijn vrije mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Als iemand zichzelf niet kan redden, dan helpen we. Maar ook dan behouden mensen zo veel mogelijk de kans hun eigen keuzes te maken. Dat is namelijk een belangrijk deel van je waardigheid als mens.

Luisteren naar de burgers

Wij willen weten wat jullie wakker houdt. Wij willen weten wat jij vindt dat anders kan, want dit land is van het volk en niet van de Wetstraat, dus aarzel niet: contacteer ons. De liberale wereld wil aankaarten wat bij de burgers werkelijk op de maag ligt door deze thema’s de aandacht te geven die ze verdienen. Tijd om onze politieke leiders het vuur aan de schenen te leggen.

Rechtlijnig en kritisch

In tijden van sociale media zien we allemaal de waan van de dag passeren. Waarvoor welke politicus staat is steeds onduidelijker. Het is vandaag belangrijker dan ooit om vast te houden aan de waarden waarvoor we staan, namelijk een positief geloof in de mensen en het opkomen voor de burgerrechten en vrijheden. We werpen een kritische blik naar de overheidsinstellingen, de overbodige regeltjes, de overdreven bureaucratie, maar focussen ons net zozeer op de kansen die de burgers verdienen. Wij streven voor een samenleving waarin een overheid de burgers dient en niet andersom. Daarom is rechtlijnigheid noodzakelijk, desnoods tegen de stroom in.