Skip to main content

De moderne arbeidsmarkt vraagt om een nieuw soort werkenden, om mensen met voldoende mentale flexibiliteit en emotionele stabiliteit om lenig om te gaan met wisselende omstandigheden. Die houding bereiken we alleen als het vanzelfsprekend wordt om jezelf te blijven ontwikkelen. Je zal dus doorlopend wat tijd moeten steken in je persoonlijke vorming. Om in de nieuwe wereld succesvol te zijn, is een cultuur van nieuwsgierigheid en leergierigheid de nieuwe norm. De technologische ontwikkelingen maken dat bepaalde jobs verdwijnen en andere erbij komen. Deze vergen andere skills en daar moeten we beter op inspelen.

In de Scandinavische landen is het heel gewoon dat iemand die werkloos raakt en zich beroept op een uitkering, in ruil daarvoor verplicht een opleiding gaat volgen.

De werkloosheidsvergoeding is beperkt in de tijd maar ze ligt wel op 90% van het laatste loon (met een maximum van 2248 euro) en als de werkzoekende een opleiding volgt loopt de werkloosheidsvergoeding door. Uiteraard betreft het opleidingen die effectief leiden naar werk.

Het Deense model van ‘flexicurity’ is een model voor onze arbeidsmarkt. Het gaat hier om een strategie van de Deense overheid waarin de ‘gouden driehoek’ wordt aangehouden: flexibiliteit op de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en actief arbeidsmarktbeleid.

Dit zorgt voor zowel flexibiliteit op de arbeidsmarkt als meer werkzekerheid. Zichzelf levenslang ontwikkelen vormt hierin een centrale pijler.

De Deense overheid financiert de infrastructuur voor scholing van werkenden en bedrijven betalen de scholingsprogramma’s.

Werkloze deelnemers betalen niets en werkenden betalen een gering bedrag. Werkzoekenden en werknemers worden doorlopend bijgestaan qua opleidingen.
Er is veel geld voor scholing en werklozen worden aangemoedigd om werk te zoeken. Zij worden hierin actief begeleid.

De scholings- en opleidingsvoorzieningen in Denemarken kenmerken zich door een hoge flexibiliteit waardoor de mogelijkheden voor maatwerk worden vergroot.

Een geringe ontslagbescherming wordt in het Deense model gecombineerd met een zeer actieve scholing en begeleiding naar werk. Doe je hier als werkzoekende niet aan mee, dan verlies je je rechten en moet je sociale taken verrichten.

De resultaten mogen er zijn: in Denemarken zijn werkzoekenden gemiddeld 4 maanden werkloos. In Vlaanderen ligt dat toch wel heel anders. Bijna 48% van de Vlaamse werkzoekenden was in 2019 langer dan 1 jaar op zoek naar werk. Daarnaast is 16% langdurig werkzoekend (tussen 1 en 2 jaar) en 32% zeer langdurig werkzoekend (meer dan 2 jaar).

De uitgaven in België zijn torenhoog en de resultaten zijn niet goed.

Armel de Schreye voor De Liberale Wereld

Hoofdredacteur

 

Heb jij een suggestie voor een nieuwe opinie? Laat het ons weten!