December 11, 2020

Zijn we nog een rechtstaat?

Als liberalen kunnen we 10/12/2020 bestempelen als een zwarte dag. Het is de dag waarop de Limburgse en West-Vlaamse provinciegouverneurs aankondigen dat ze tijdens de feestdagen drones zullen inzetten om te controleren of het vuurwerk- en samenscholingsverbod wordt nageleefd.

Concreet betekent dit dat de politie naar eigen inziens met haar drone boven privé-eigendom kan vliegen om via een warmtecamera te controleren of u niet met meer dan vier geniet van oudjaar. Indien dit het geval is, mag de politie binnenvallen. Antiliberaal, ongrondwettelijk en politiestaat zijn de woorden die bij mij, als LVSV-bestuurslid, opkomen. Zoals Johan Vande Lanotte (sp.a) stelt: “Je kan niet beginnen met een systeem waarin de politie zomaar alles onderzoekt, omdat er misschien iets kan gebeuren. Dat is de definitie van een politiestaat” of zoals Tim Vandenput (Open VLD) stelt: “Strenge regels zijn nodig, maar er zijn grenzen. We leven in een democratische rechtsstaat”. Sta mij toe u uit te leggen waarom dit voorstel van de provinciegouverneurs antiliberaal is.

Liberalisme gaat ervan uit dat een samenleving pas echt kan openbloeien met een beperkte overheid. Het eigendomsrecht is dan ook de kern van liberalisme met het idee dat echte individuele vrijheid niet kan bestaan wanneer eigendomsrechten niet worden gerespecteerd. John Stuart Mill stelt dat er drie basisrechten zijn i.e. life, liberty, and property.

Laat mij even de casus van vandaag toepassen op de casus die John Locke (17de eeuw) bespreekt in zijn boek ‘Two treatises of Government’. Locke vroeg zichzelf af waarom dat de overheid bijvoorbeeld wel met een drone boven een privé-eigendom zou mogen vliegen, de lucht is tenslotte toch van iedereen? Locke weerlegt die redenering als volgt: Hij stelt dat ieder van nature eigendom heeft ‘in zijn eigen persoon’. De arbeid die voortkomt uit zijn lichaam, is daarom ook van hem.

Volgens Locke mocht iemand een stuk grond met recht zijn eigendom noemen, als hij de aarde met zijn arbeid vermengt. Wanneer u een huis met een tuin koopt, is dat u rechtmatige privé-eigendom, u heeft het tenslotte met uw eigen geld, waar u voor gewerkt hebt, betaald. Locke stelt verder dat dwang- en geweldsmiddelen van gezagsdragers niet helpen om iemand tot ‘het juiste geloof’ te brengen. Slechts door eigen innerlijke overtuiging kunnen wij tot het juiste geloof komen. Het overgrote deel van de bevolking bezit dat ‘juiste geloof’, mensen dragen mondmaskers waar nodig, houden de nodige afstand, komen niet met te veel samen etc. Het is niet aan de overheid om dit met de harde hand af te dwingen op de feestdagen.

Het Controleorgaan op de Politio​nele Informatie (COC), de privacycommissie van de politie, stelt een onderzoek in. Zij zullen onderzoeken of aan alle formele vereisten voldaan. Maar nog belangrijker, het orgaan zal nakijken of de wetgeving de toets met het Belgisch en Europees recht doorstaat. Zij kunnen echter enkel een advies geven… Wij geloven niet dat hun voorstel de toets zal doorstaan. Wij verwijzen net zoals Vincent Van Quickenborne (Open VLD) naar het proportionaliteitsbeginsel i.e. een juridisch beginsel dat in verschillende rechtsgebieden kan gebruikt worden, in dit geval het bestuursrecht. De beslissing van de staat gaat hier disproportioneel in tegen de rechten van individuele burgers. Het is disproportioneel om mensen in hun huis en tuin te filmen, dit is onwettig.

Beste provinciegouverneurs, kom opnieuw samen en neem maatregelen die wél wettig zijn. Onze vrijheid wordt nu al genoeg op de proef gesteld.

LVSV-bestuurslid